E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Aktuálne oznamy

Ako postupovať v prípade zemetrasenia?  
Integrovaná doprava v srdci Slovenska  
Oznámenie o výrube popod vysoké napätie VN 22 kV  
Harmonogram vývozov komunálneho odpadu a triedených odpadov pre rok 2024  
Informácie o pozemkových úpravách  
Nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov  
Oznam o zmene ceny vodného a stočného od 1.3.2023  
UPOZORNENIE pri lietaní s dronom  
Dokument o archaických spôsoboch zdobenia hrobov na Dušičky v Litave  
Zákonná povinnosť likvidovania odpadových vôd zo žúmp  
Projekt WIFI PRE TEBA – OBEC LITAVA  
Komunikácia s obecným úradom prostredníctvom aplikácie mID  
Trieďme odpad, oplatí sa to!  
Informačný letáčik pre seniorov - dôležité telefónne čísla  
Sprievodca zberu nebezpečného odpadu v obci  
Príručka pre správne kompostovanie  
Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb  

Spravodajstvo

Úcta k starším

 06.11. 2023 271 x

Litavský klobásový festival

 06.11. 2023 288 x

Deň hasičov

 16.05. 2023 348 x

HORE