E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Litavský klobásový festival

469

Dňa 12.10.2019 sa konal už 7. ročník Litavského klobásového festivalu v Litave. Klobásový festival začal svoju históriu v roku 2013. Prvé dva ročníky boli organizované ešte za predchádzajúceho starostu, Štefana Matejkina. V tejto tradícii každoročne pokračuje súčasná starostka obce Ľubica Tuhárska.

Tento rok sa do súťaže prihlásilo 22 družstiev, ktoré boli z Litavy, z okolitých obcí krupinského okresu, z Krupiny, z Detvy, ale aj z obcí okresov Veľký Krtíš a Zvolen.

Odborná porota pracovala v zložení: Prof. Jozef Golian, vedúci katedry hygieny a bezpečnosti potravín Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre; Vladimír Stračina, majiteľ mäsiarne s viac ako 25 ročnou tradíciou; Ing. Matej Čech, z katedry hygieny a bezpečnosti potravín SPU Nitra; Ing. Zuzana Drdolová a víťaz minulého ročníka Litavského klobásového festivalu z družstva Kublek – team p. Kubolek.

Odborná porota hodnotila pri súťažných klobásach vzhľad v nákroji, textúru, vôňu, šťavnatosť, chuť a ďalšie vlastnosti hodnotených klobás v surovom aj v upečenom stave.

Víťazom 7. ročníka sa stalo družstvo Lackovania – Milan Záchenský. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo Baníci z Krupiny, na treťom mieste skončili Mária Kučerová a Monika Kapustíková z Krupiny. Na štvrtom mieste sa umiestnilo družstvo Červené papričky z Krupiny a na piatom mieste víťazné družstvo minulého ročníka Kubolek – Team z Dačovho Lomu.

Dôkazom zlepšujúcej sa kvality vyrábaných klobás jednotlivými družstvami je aj fakt, že každý ročník Litavského klobásového festivalu má iného celkového víťaza.

Výborná atmosféra, ktorá vládne počas festivalu láka množstvo návštevníkov, ale aj nových súťažiacich, ktorí si chcú zmerať svoje sily s družstvami, ktoré predvádzajú svoje „klobásové“ umenie pravidelne.

Návštevníci festivalu mali možnosť ochutnať jahňací guláš, divinový guláš, bravčový guláš, kapustnicu ako aj možnosť zakúpiť si klobásy.

Viac informácií nájdete na: https://www.regionhont.sk/litavsky-klobasovy-festival-2019

Ľubica Tuhárska, starostka obce

Priložené fotografie

HORE