E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

ČO DOKÁŽE MOJA MAMA/STARKÁ

11
V nedeľu 12. marca sa v priestoroch Komunitného centra konali tvorivé dielne pod názvom Čo dokáže moja mama/starká. Svoje zručnosti ukázali a snažili sa naučiť naše litavské žienky, ktoré hneď pri vstupe privítali snežienky. Žeby to bolo nedávnym MDŽ? To, že sú šikovné, je už teraz všetkým jasné.

Pani Anna Pálková ukázala techniky háčkovania ako aj to, čo všetko sa dá touto metódou vyrobiť. Hneď si to všetci chceli vyskúšať a zistili, že je na to potrebná zručnosť, trpezlivosť a veľa času. Nakoniec sa s tým popasovali a osvojili si základy háčkovania.

Pani Anna Chobodová ukázala svoj cit a trpezlivosť pri zdobení veľkonočných kraslíc. Spočiatku prítomní iba nesmelo pozerali, aké je to jednoduché, no pri vlastnej skúsenosti zistili, že sa na to ľahšie pozerá, ako vyrába, ale to nebol vôbec žiadny problém, pretože už po krátkom čase sa im podarilo vyzdobiť svoje vlastné kraslice.

Pani Angela Matejkinová priniesla rôzne druhy krížikovej výšivky – obrazy i krojové košele. V okamihu sa okolo nej zhŕkli mladé dievčatá, ktoré si to chceli vyskúšať. A naozaj si po chvíli vyšili prvý stĺpček krížikov a nasledoval ďalší a potom rôzne kombinácie.

Pani Elena Vorčáková s dcérou Ivetou prišli ukázať techniku pletenia košíkov z pedigu. Rovnako, ako predchádzajúce aktivity, aj táto prilákala mnoho, najmä starších žien, ktoré si to chceli vyskúšať.

Celú atmosféru umocnilo sladké prekvapenie, ktoré nám pripravili pani Anna Kamasová a Margita Vicianová v spolupráci s pani poslankyňou Martou Záchenskou v podobe pampúchov a donutov.

Všetkým zúčastneným a ochotným žienkam patrí veľké poďakovanie, že si našli čas, prišli s nami stráviť pokojné nedeľné popoludnie plné tvorivých nápadov a ukázať niečo zo svojich zručností, ktoré odovzdali ich mladším nasledovníkom.

Komisia pre kultúru, školstvo a šport

Priložené fotografie

HORE