E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Aktuálne oznamy

Litavský klobásový festival Litava 2019 - Sumárna tabuľka senzorického hodnotenia klobás  
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny  
Sprievodca zberu nebezpečného odpadu v obci  
Príručka pre správne kompostovanie  
ZBER, SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov  
Harmonogram vývozov triedených odpadov - II. polrok 2019  
Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb  
Oznam a informácie o používaní online elektronickej registračnej pokladnice  
Zhodnotenie plnenia úloh 2015-2018 v obci LITAVA  
Harmonogram vývozu odpadov v obci na rok 2019  

Spravodajstvo

Naša obec Litava sa opätovne zúčastnila Slovenského dňa kroja, ktorého 2. ročník sa konal dňa 7.9.2019 v Banskej Bystrici.

Na základe výzvy Ministerstva vnútra SR na rok 2018 zameranej na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby

Slovenský deň kroja

 14.09. 2018 475 x

Aj naša obec Litava sa zúčastnila, aby reprezentovala našu obec na Slovenskom dni kroja dňa 8. septembra v Banskej Bystrici

HORE