E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Aktuálne oznamy

Divadelné biblické predstavenie FIAT LUX - BUĎ SVETLO - 1.6.2023  
Pozvánka na tradičnú púť spojenú s deviatnikom k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu  
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny  
Zásady súťaže „Tradičná chuť Hontu 2023“ + Záväzná prihláška  
Nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov  
Oznam o zmene ceny vodného a stočného od 1.3.2023  
UPOZORNENIE pri lietaní s dronom  
Harmonogram vývozov triedených odpadov pre rok 2023  
Harmonogram vývozov komunálneho odpadu pre obec Litava - rok 2023  
Zhodnotenie plnenia úloh 2015- 2022 v obci LITAVA  
Oznámenie pre obce k zmene ceny vodného a stočného  
Dokument o archaických spôsoboch zdobenia hrobov na Dušičky v Litave  
Zákonná povinnosť likvidovania odpadových vôd zo žúmp  
Projekt WIFI PRE TEBA – OBEC LITAVA  
Komunikácia s obecným úradom prostredníctvom aplikácie mID  
Trieďme odpad, oplatí sa to!  
Informačný letáčik pre seniorov - dôležité telefónne čísla  
Sprievodca zberu nebezpečného odpadu v obci  
Príručka pre správne kompostovanie  
Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb  

Spravodajstvo

Deň hasičov

 16.05. 2023 25 x

Stavanie mája

 16.05. 2023 17 x

ČO DOKÁŽE MOJA MAMA/STARKÁ

 05.04. 2023 56 x

HORE