E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Aktuálne oznamy

PCR a AG testovanie v Kine Kultúra Krupina - zmena pracovnej doby  
VYHLÁŠKA RÚVZ so sídlom vo Zvolene, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Krupina  
Od 15. septembra 2021 otvorená SKLÁDKA STAVEBNÉHO ODPADU  
Mobilné odberné miesto na antigénové testovanie - Nemocnica AGEL v Krupine  
Zákonná povinnosť likvidovania odpadových vôd zo žúmp  
Staňte sa náhradníkom na očkovanie  
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov  
ÚVZ určil poradie očkovania osôb proti COVID-19  
Projekt WIFI PRE TEBA – OBEC LITAVA  
Harmonogram vývozov komunálneho odpadu a triedených odpadov pre rok 2021  
Žiadosť o súčinnosť - neoprávnená montáž zariadení na elektrické stĺpy  
Nové online služby spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.  
Komunikácia s obecným úradom prostredníctvom aplikácie mID  
Upozornenie spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.  
Národný projekt "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete"  
Trieďme odpad, oplatí sa to!  
Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov  
Informačný letáčik pre seniorov - dôležité telefónne čísla  
Pomoc pre seniorov - projekt BBSK - "Staráme sa o starkých"  
ZBER, SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov  
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov  
Sprievodca zberu nebezpečného odpadu v obci  
Príručka pre správne kompostovanie  
Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb  

Spravodajstvo

Litavský klobásový festival

 21.10. 2019 541 x

Dňa 12.10.2019 sa konal už 7. ročník Litavského klobásového festivalu v Litave. Klobásový festival začal svoju históriu v roku 2013.

Úcta k starším

 15.10. 2019 710 x

Mesiac október je mesiacom úcty k starším.

Majstrovstvá Slovenska v rally

 15.10. 2019 512 x

V dňoch 20. – 21.9.2019 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v rally – 11. RALLYE VEĽKÝ KRTÍŠ.

HORE