E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Aktuálne oznamy

Litavský klobásový festival 2019  
Prihláška na Litavský klobásový festival 2019  
Príručka pre správne kompostovanie  
ZBER, SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov  
Harmonogram vývozov triedených odpadov - II. polrok 2019  
Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb  
Oznam a informácie o používaní online elektronickej registračnej pokladnice  
Zhodnotenie plnenia úloh 2015-2018 v obci LITAVA  
Harmonogram vývozu odpadov v obci na rok 2019  

Spravodajstvo

Slovenský deň kroja

 14.09. 2018 417 x

Aj naša obec Litava sa zúčastnila, aby reprezentovala našu obec na Slovenskom dni kroja dňa 8. septembra v Banskej Bystrici

FIFA turnaj 2018

 13.04. 2018 435 x

Dňa 24.03.2018 zorganizoval poslanec Obecného zastupiteľstva v Litave Tomáš Dvorský FIFA turnaj v kultúrnom dome.

Stolnotenisový turnaj 2018

 27.02. 2018 450 x

V sobotu 24.02.2018 sa uskutočnil tradičný jarný stolnotenisový turnaj

HORE