E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Demografia

POČET OBYVATEĽOV k 1.11.2011: 788

Podľa pohlavia:

  • muži: 385
  • ženy: 403

Podľa vekovej kategórie:

  • do 15 rokov: 184
  • od 15 do 60 rokov: 481
  • nad 60rokov: 123


20102011
Počet prihlásení na trvalý pobyt85
Počet odhlásení z trvalého pobytu53

HORE