E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Užitočné linky

Adresár štátnych inštitúcií:www.vlada.gov.sk/adresar-institucii/
Ústredný portál verejnej správy:www.portal.gov.sk
Združenie miest a obcí Slovenska:www.zmos.sk
Štátna správa:www.statnasprava.sk
Banskobystrický samosprávny kraj:www.vucbb.sk
Elektronická zbierka zákonov:www.zbierka.sk
Katastrálny portál:www.katasterportal.sk
Obchodný register SR:www.orsr.sk
Živnostenský register SR:www.zrsr.sk
Štatistický úrad SR:portal.statistics.sk
Portál o Európskej únii:www.euractiv.sk
Zastúpenie EK na Slovensku:www.ec.europa.eu/slovensko
Informačná kancelária EP v SR:www.europskyparlament.sk
Združenie pre rozvoj vidieka:www.rozvojvidieka.webnode.sk
Informačný portál o ŽP:www.enviroportal.sk
HORE