E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Infraštruktúra

 • Obecný úrad
 • Pošta
 • Rímsko-katolícky farský úrad
 • Materská škola
 • Základná škola 1. až 4. ročník
 • Kultúrno-spoločenský dom
 • Knižnica
 • Požiarna zbrojnica
 • Dom smútku
 • Televízny káblový rozvod
 • Futbalové ihrisko
 • Antukové ihrisko /tenis, hokej/
 • Multifunkčné ihrisko /futbal, tenis, volejbal,/
 • Predajňa rozličného tovaru COOP Jednota
 • Predajňa rozličného tovaru Anna Turanová
 • Pohostinstvo Mária Račeková
 • Hostinec Mária Priškinová
 • Verejný vodovod
 • Telekomunikačné zariadenia /telefón, internet/
 • Verejné osvetlenie
 • Miestny rozhlas
 • Autobusová doprava
HORE