E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

Komisia pre školstvo, kultúru a šport

Členovia:

  • Dana Augustínová - poslankyňa
  • Katarína Pálková
  • Denisa Vicianová
  • Dominik Augustín

Komisia o verejnom záujme

Členovia:

  • Jaroslav Ďurica - poslanec
  • Anna Vranová - poslankyňa
  • Mgr. Ján Antal - poslanec
    HORE