E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Deň hasičov

20
V nedeľu 7. mája mohli občania obce osláviť Deň hasičov, ktorý sme si pripomenuli 4. mája na sviatok sv. Floriána – patróna hasičov.

V areáli kultúrneho domu si mohli občania prezrieť techniku, ktorou hasiči disponujú. Boli to aj staršie typy, s ktorými mali mnohí skúsenosti z minulosti. Avšak vidieť mohli aj novú techniku vrátane zásahového vozidla Iveco Daily s výbavou a protipovodňový vozík. Rovnako si mohli pozrieť aj ochranné prostriedky, ktoré sa v súčasnosti používajú, kde najviac asi zaujal oblek proti bodavému hmyzu, ktorý sa nachádza vo výbave DHZ.

Najmladší účastníci si mohli vyskúšať striekanie vody na terč, vymaľovať si obrázok, či vyriešiť bludisko, v ktorom museli dostať vodu k požiaru. Starší mohli vyskúšať rozhadzovanie a zvinovanie hadice, z čoho sa vyvinula pekná súťaž dvojíc – súrodencov, rodičov s deťmi. Celú atmosféru umocňovali kresby s tematikou Dňa hasičov, ktoré pripravili žiaci materskej a základnej školy. V príjemnej atmosfére slnečného dňa mohli všetci prežiť pekné popoludnie.

A možno sa tu nachádzal aj budúci záchranár alebo hasič...

Priložené fotografie

HORE