E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Projekt WIFI PRE TEBA – OBEC LITAVA

Plagát - Litava_page-0001

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu:  Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071AJA2 Operačný program:  Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os:  7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ:  7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ:  Obec Litava č.5, 962 44 Litava
Miesto realizácie:  Obec Litava
Výška nenávratného finančného príspevku:  14 250 €

Stručný opis projektu:  Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Bod 1 Autobusová zastávka Mlyn- externý AP (48.30562, 19.17913)
Bod 2 Dom smútku- Externý AP (48.29878, 19.18185)
Bod 3 Materská škola-Externý AP (48.29969, 19.18126)
Bod 4 Multifunkčné ihrisko-Externý AP (48.29889, 19.18032)
Bod 5 Obecný úrad-Externý AP (48.29875, 19.17914)
Bod 6 Pošta-Externý AP (48.30147, 19.17783)
Bod 7 Rómska osada - stred-Externý AP (48.29509, 19.17811)
Bod 8 Rómska osada -začiatok-Externý AP (48.29547, 19.17886)
Bod 9 Stĺp VO - dolný koniec- Externý AP (48.29719, 19.18033)
Bod 10 Stĺp VO priestranstvo pri obchode-Externý AP (48.29977, 19.17935)

Aktuálny stav realizácie projektu:  V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 27.07.2020.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete  na  www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán:  www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán:  www.eufondy.sk

HORE