E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Opustili nás

ROK 2018

 • Ján Gažov - 04.02.2018
 • Anna Bartíková - 07.02.2018
 • Mária Šebeňová - 13.03.2018
 • Lenka Baheľová - 14.04.2018
 • Pavel  Pavlov - 24.04.2018
 • Ján Choboda - 06.06.2018
 • Ján Vician - 22.08.2018
 • Ondrej Kollárik - 10.12.2018

ROK 2017

 • Anna Vicianová - 06.05.2017
 • Mária Fekiačová - 10.09.2017
 • Ivan Kováč - 15.09.2017
 • Jozef Kriško - 09.12.2017
 • Štefan Bartko - 16.12.2017
 • Anna Mojžišová - 27.12.2017

ROK 2016

 • JUDr. Ján Vician - 15.02.2016
 • Anna Valenčaťová - 14.04.2016
 • Katarína Záchenská - 28.06.2016
 • Ružena Kováčová - 08.07.2016
 • Ján Priškin - 11.11.2016
 • Štefan Laurinc - 18.11.2016

ROK 2015

 • Angela Záchenská - 10.03.2015
 • Štefan Vician - 30.03.2015
 • Mária Svoreňová - 05.06.2015
 • Anna Šinčoková - 23.07.2015
 • Matilda Kubičeková - 22.09.2015
 • Ján Žitniak - 27.11.2015
 • Vojtech Kováč - 29.11.2015
 • Jozef Záchenský - 21.12.2015

ROK 2014

 • Kováč Ivan - 08.02.2014
 • Grmanová Terézia - 15.02.2014
 • Balko Pavel - 13.03.2014
 • Baláž Štefan - 15.03.2014
 • Notová Anna - 24.04.2014
 • Kováč Ivan - 13.06.2014
 • Bartík Jakub - 23.09.2014
 • Angela Petrociová - 28.11.2014
 • Magdaléna Tesárová - 21.12.2014

ROK 2013

 • Mária Ďuricová - 15.01.2013
 • Mária Kudláčová - 14.03.2013
 • Angela Vicianová - 27.03.2013
 • Jozef Marcinek - 29.08.2013
 • Karol Méri - 16.11.2013
 • Mária Kudláčová - 05.12.2013
 • Ján Vician - 13.12.2013
 • Pavel Hucák - 18.12.2013

ROK 2012

 • Mária Priškinová - 11.02.2012
 • Mária Janštova - 24.02.2012
 • Mária Jambrichová - 18.03.2012
 • Ján Vician - 19.08.2013
 • Anna Matejkinová - 27.10.2012
 • Denisa Kováčová - 12.11.2012

ROK 2011

 • Štefan Svoreň - 08.02.2011
 • Štefan Ľupták - 29.03.2011
 • Dezider Kováč - 04.07.2011
 • Jozef Vician - 17.07.2011
 • Marta Kováčová - 29.07.2011
 • Mária Kamasová - 08.09.2011

ROK 2010

 • Juraj Valenčať - 01.02.2010
 • Štefan Mozoľa - 12.02.2010
 • Angela Bartíková - 24.02.2010
 • Mária Ďuricová - 27.03.2010
 • Katarína Vicianová - 20.05.2010
 • Dušan Valenčať - 26.05.2010
 • Ján Gažov - 02.06.2010
HORE