E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Zástupca starostu

Mgr. Ján ANTAL
zástupca starostky obce

adresa:
 962 44 Litava č. 9
Politická strana: Sloboda a solidarita, OĽANOPrávomoci zástupcu starostu obce 

  • zástupca starostu smie byť len poslanec
  • zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie
  • zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva v neprítomnosti starostu
  • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu v Litave
  • zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne 
  • nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Poverenie na zastupovanie starostky116 kB [pdf]
  Určenie odmeny za výkon funkcie zástupcu starostky59 kB [pdf]

HORE