E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Stolnotenisový turnaj 2023

IMG_20230325_131853
V sobotu 25. marca 2023 sa po štvorročnej nútenej prestávke uskutočnil tradičný jarný stolnotenisový turnaj. Hráči mali možnosť prihlásiť sa a súťažiť v dvoch kategóriách, mládež do 18 rokov a dospelí nad 18 rokov.

V kategórii do 18 rokov súťažili dvaja hráči. Víťazkou sa stala Ema Dvorská, na druhom mieste sa umiestnil Dominik Golian.

V kategórii nad 18 rokov súťažilo desať hráčov, ktorí hrali systémom každý s každým. Ocenení boli hráči na prvých piatich miestach. Víťazom sa stal Jozef Hucák. Konečné poradie bolo nasledovné:

1. miesto: Jozef Hucák
2. miesto: Ján Tuhársky
3. miesto: Adam Tuhársky
4. miesto: Ján Parobok
5. miesto: Igor Kováč ml.

Pre všetkých hráčov, ako aj návštevníkov bolo pripravené občerstvenie a každý dostal sladkú odmenu.

Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník stolnotenisového turnaja. Veríme, že s väčšou účasťou prihlásených hráčov.

Priložené fotografie

HORE