E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Školská jedáleň

Vedúca ŠJ:Soňa Dvorská
Adresa:Litava č. 145, 962 44
tel.: 045 55 721 50

HORE