E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Aktuálne oznamy

Oznam ÚPSVaR - 2. balík inflačnej pomoci  
Zhodnotenie plnenia úloh 2015- 2022 v obci LITAVA  
Oznámenie pre obce k zmene ceny vodného a stočného  
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021  
Harmonogram vývozov triedených odpadov pre rok 2022  
Harmonogram vývozov komunálneho odpadu pre obec Litava - rok 2022  
Dokument o archaických spôsoboch zdobenia hrobov na Dušičky v Litave  
Zákonná povinnosť likvidovania odpadových vôd zo žúmp  
Projekt WIFI PRE TEBA – OBEC LITAVA  
Komunikácia s obecným úradom prostredníctvom aplikácie mID  
Trieďme odpad, oplatí sa to!  
Informačný letáčik pre seniorov - dôležité telefónne čísla  
Sprievodca zberu nebezpečného odpadu v obci  
Príručka pre správne kompostovanie  
Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb  

Spravodajstvo

Litavský klobásový festival

 21.10. 2019 1276 x

Dňa 12.10.2019 sa konal už 7. ročník Litavského klobásového festivalu v Litave. Klobásový festival začal svoju históriu v roku 2013.

Úcta k starším

 15.10. 2019 1027 x

Mesiac október je mesiacom úcty k starším.

HORE