E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Aktuálne oznamy

Zákonná povinnosť likvidovania odpadových vôd zo žúmp  
Staňte sa náhradníkom na očkovanie  
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov  
ÚVZ určil poradie očkovania osôb proti COVID-19  
Projekt WIFI PRE TEBA – OBEC LITAVA  
Harmonogram vývozov komunálneho odpadu a triedených odpadov pre rok 2021  
Žiadosť o súčinnosť - neoprávnená montáž zariadení na elektrické stĺpy  
Nové online služby spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.  
Komunikácia s obecným úradom prostredníctvom aplikácie mID  
Upozornenie spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.  
Národný projekt "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete"  
Trieďme odpad, oplatí sa to!  
Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov  
Informačný letáčik pre seniorov - dôležité telefónne čísla  
Pomoc pre seniorov - projekt BBSK - "Staráme sa o starkých"  
ZBER, SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov  
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov  
Sprievodca zberu nebezpečného odpadu v obci  
Príručka pre správne kompostovanie  
Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb  

Spravodajstvo

Litavský klobásový festival

 21.10. 2019 499 x

Dňa 12.10.2019 sa konal už 7. ročník Litavského klobásového festivalu v Litave. Klobásový festival začal svoju históriu v roku 2013.

Úcta k starším

 15.10. 2019 667 x

Mesiac október je mesiacom úcty k starším.

Majstrovstvá Slovenska v rally

 15.10. 2019 486 x

V dňoch 20. – 21.9.2019 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v rally – 11. RALLYE VEĽKÝ KRTÍŠ.

HORE