E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Aktuálne oznamy

Zákaznícke centrá Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. ZATVORENÉ  
Harmonogram vývozov komunálneho odpadu pre rok 2020  
Harmonogram vývozov triedených odpadov pre rok 2020  
ZBER, SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov  
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov  
Litavský klobásový festival Litava 2019 - Sumárna tabuľka senzorického hodnotenia klobás  
Sprievodca zberu nebezpečného odpadu v obci  
Príručka pre správne kompostovanie  
Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb  
Oznam a informácie o používaní online elektronickej registračnej pokladnice  
Zhodnotenie plnenia úloh 2015-2018 v obci LITAVA  

Spravodajstvo

Litavský klobásový festival

 21.10. 2019 143 x

Dňa 12.10.2019 sa konal už 7. ročník Litavského klobásového festivalu v Litave. Klobásový festival začal svoju históriu v roku 2013.

Úcta k starším

 15.10. 2019 165 x

Mesiac október je mesiacom úcty k starším.

Majstrovstvá Slovenska v rally

 15.10. 2019 128 x

V dňoch 20. – 21.9.2019 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v rally – 11. RALLYE VEĽKÝ KRTÍŠ.

HORE