E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

VZN č. 9/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva

HORE