E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

VZN č. 5/2022 ktorým sa určujú pravidlá na dodržiavanie verejného poriadku a čistoty na území obce

HORE