E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Voľba prezidenta 2009

VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA
21. marca a 4. apríla 2009 v obci LITAVA

VOĽBA PREZIDENTA SR - 1. kolo: 21. marca 2009

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:

530
Počet platných odovzdaných hlasov:217
Percento zúčastnených voličov:40,94 %

Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách za jednotlivých kandidátov na prezidenta SR

Dagmara BOLLOVÁ, PaedDr.

7
Ivan GAŠPAROVIČ, doc., JUDr., CSc.155
Zuzana MARTINÁKOVÁ20
Milan MELNÍK, prof., RNDr., DrSc.2
František MIKLOŠKO, RNDr.8
Iveta RADIČOVÁ, prof., PhDr., PhD24
Milan SIDOR, PhDr., CSc.1

VOĽBA PREZIDENTA SR - 2. kolo: 4. apríla 2009

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:

529
Počet platných odovzdaných hlasov:250
Percento zúčastnených voličov:47,29 %

Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách za jednotlivých kandidátov na prezidenta SR

Ivan GAŠPAROVIČ, doc., JUDr., CSc.

220
Iveta RADIČOVÁ, prof., PhDr., PhD30
HORE