E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Zoznam zmlúv obce Litava za rok 2020

ZverejnenéNázovČísloZmluvná stranaIČO
30.12.2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb38/2020 DSlovak Telekom, a.s.35763469
30.12.2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb37/2020 DSlovak Telekom, a.s.35763469
30.12.2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb36/2020 DSlovak Telekom, a.s.35763469
29.12.2020Dohoda podľa § 12 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdziUP01298/2020Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen30794536
23.12.2020Zmluvy o poskytovaní služby Magio Televízia35/2020Slovak Telekom, a.s.35763469
23.12.2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb34/2020 DSlovak Telekom, a.s.35763469
23.12.2020Zmluva o poskytovaní verejných služieb33/2020Slovak Telekom, a.s.35763469
21.12.2020Dodatok k Zmluve o spolupráci32/2020DImplementačná agentúra MPSVaR SR30854687
04.12.2020Dodatok k zmluve - cenník služieb - rok 202131/2020 DMarius Pedersen, a.s.34115901
04.12.2020Cenník služieb - rok 2021 k zmluve o zbere a zneškodňovaní nebezpečných odpadov30/2020 DMarius Pedersen, a.s.34115901
30.11.2020Zmluva o výpožičke29/2020Slovenská republika - Štatistický úrad SR00166197
03.11.2020Dohoda podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdziUP01022/2020Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen30794536
03.11.2020Dohoda podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdziUP01021/2020Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen30794536
02.11.2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb28/2020 DSlovak Telekom, a.s.35763469
02.11.2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb27/2020 DSlovak Telekom, a.s.35763469
02.11.2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb26/2020 DSlovak Telekom, a.s.35763469
02.11.2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb25/2020 DSlovak Telekom, a.s.35763469
02.11.2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb24/2020 DSlovak Telekom, a.s.35763469
02.11.2020Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie23/2020KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group31595545
23.10.2020Darovacia zmluva22/2020LUNYS, s.r.o.36472549
19.10.2020Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti21/2020Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociál30794536
13.10.2020Zmluva o audítorskej činnosti20/2020Ing. Cibulová Daniela14418321
07.10.2020Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu19/2020Ministerstvo vnútra SR00151866
05.10.2020Poistenie zodpovednosti za škodu18/2020Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group31595545
17.08.2020Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat17/2020OZ Klub priateľov zvierat50114808
13.07.2020Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb16/2020 DKOMENSKY, s.r.o.43908977
02.07.2020Príloha č. 1 k Zmluve na prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov15/2020 DENVI-PAK, a.s.35858010
22.06.2020Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre ŠJ14/2020LUNYS, s.r.o.36472549
18.06.2020Zmluva o dodaní tovarov13/2020NITRANET, s.r.o.36534633
10.06.2020Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku12/2020Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu50349287
03.06.2020Kúpna zmluva11/2020Záchenský Ján, Záchenská Zlatica
21.05.2020Zmluva o výpožičke10/2020Ministerstvo vnútra SR00151866
21.05.2020Zmluva o poskytovaní služieb9/2020PROGRANT, s.r.o.51951380
20.04.2020Dodatok - Príloha č. 1 k zmluve č. 95918/2020 DMarius Pedersen, a.s.34115901
02.04.2020Zmluva o poskytnutí dotácie7/2020Dobrovoľná požiarna ochrana SR00177474
06.03.2020Zmluva o dielo6/2020PROROZVOJ, s.r.o.50451022
05.03.2020Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie5/2020Komunálna poisťovňa, a.s.31595545
05.03.2020Dohoda o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti4/2020Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen30794536
26.02.2020Zmluva o servisnom prenájme rohože3/2020Lindstrom, s.r.o.35742364
13.01.2020Darovacia zmluva2/2020COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo00169021
08.01.2020Zmluva o spolupráci1/2020Implementačná agentúra MPSVaR30854687
Mohlo by Vás zaujímať:
HORE