Zoznam zmlúv obce Litava za rok 2020

rok 2021 rok 2020 rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 rok 2012 rok 2011

ZverejnenéNázovČísloZmluvná stranaIČO
30.12.2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb38/2020 DSlovak Telekom, a.s.35763469
30.12.2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb37/2020 DSlovak Telekom, a.s.35763469
30.12.2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb36/2020 DSlovak Telekom, a.s.35763469
29.12.2020Dohoda podľa § 12 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdziUP01298/2020Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen30794536
23.12.2020Zmluvy o poskytovaní služby Magio Televízia35/2020Slovak Telekom, a.s.35763469
23.12.2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb34/2020 DSlovak Telekom, a.s.35763469
23.12.2020Zmluva o poskytovaní verejných služieb33/2020Slovak Telekom, a.s.35763469
21.12.2020Dodatok k Zmluve o spolupráci32/2020DImplementačná agentúra MPSVaR SR30854687
04.12.2020Dodatok k zmluve - cenník služieb - rok 202131/2020 DMarius Pedersen, a.s.34115901
04.12.2020Cenník služieb - rok 2021 k zmluve o zbere a zneškodňovaní nebezpečných odpadov30/2020 DMarius Pedersen, a.s.34115901
30.11.2020Zmluva o výpožičke29/2020Slovenská republika - Štatistický úrad SR00166197
03.11.2020Dohoda podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdziUP01022/2020Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen30794536
03.11.2020Dohoda podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdziUP01021/2020Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen30794536
02.11.2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb28/2020 DSlovak Telekom, a.s.35763469
02.11.2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb27/2020 DSlovak Telekom, a.s.35763469
02.11.2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb26/2020 DSlovak Telekom, a.s.35763469
02.11.2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb25/2020 DSlovak Telekom, a.s.35763469
02.11.2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb24/2020 DSlovak Telekom, a.s.35763469
02.11.2020Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie23/2020KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group31595545
23.10.2020Darovacia zmluva22/2020LUNYS, s.r.o.36472549
19.10.2020Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti21/2020Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociál30794536
13.10.2020Zmluva o audítorskej činnosti20/2020Ing. Cibulová Daniela14418321
07.10.2020Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu19/2020Ministerstvo vnútra SR00151866
05.10.2020Poistenie zodpovednosti za škodu18/2020Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group31595545
17.08.2020Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat17/2020OZ Klub priateľov zvierat50114808
13.07.2020Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb16/2020 DKOMENSKY, s.r.o.43908977
02.07.2020Príloha č. 1 k Zmluve na prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov15/2020 DENVI-PAK, a.s.35858010
22.06.2020Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre ŠJ14/2020LUNYS, s.r.o.36472549
18.06.2020Zmluva o dodaní tovarov13/2020NITRANET, s.r.o.36534633
10.06.2020Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku12/2020Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu50349287
03.06.2020Kúpna zmluva11/2020Záchenský Ján, Záchenská Zlatica
21.05.2020Zmluva o výpožičke10/2020Ministerstvo vnútra SR00151866
21.05.2020Zmluva o poskytovaní služieb9/2020PROGRANT, s.r.o.51951380
20.04.2020Dodatok - Príloha č. 1 k zmluve č. 95918/2020 DMarius Pedersen, a.s.34115901
02.04.2020Zmluva o poskytnutí dotácie7/2020Dobrovoľná požiarna ochrana SR00177474
06.03.2020Zmluva o dielo6/2020PROROZVOJ, s.r.o.50451022
05.03.2020Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie5/2020Komunálna poisťovňa, a.s.31595545
05.03.2020Dohoda o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti4/2020Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen30794536
26.02.2020Zmluva o servisnom prenájme rohože3/2020Lindstrom, s.r.o.35742364
13.01.2020Darovacia zmluva2/2020COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo00169021
08.01.2020Zmluva o spolupráci1/2020Implementačná agentúra MPSVaR30854687Vytlačené z webovej stránky https://www.obeclitava.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.