E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

Komisia pre školstvo, kultúru a šport

Členovia:

  • Ing. Hucák Jozef - poslanec
  • Dvorský Tomáš - poslanec
  • Pálková Katarína
  • Vicianová Denisa
  • Augustín Dominik

Komisia o verejnom záujme

Členovia:

  • Dvorský Tomáš - poslanec
  • Ing. Hucák Jozef - poslanec
  • Ďurica Jaroslav - poslanec
    HORE