E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Zoznam zmlúv obce Litava za rok 2024

ZverejnenéNázovČísloZmluvná stranaIČO
12.06.2024Kúpna zmluva21/2024Jozef Vician
15.05.2024Zmluva o nájme hrobového miestaNHM 480/2024Miroslav Kováč
15.05.2024Zmluva o nájme hrobového miestaNHM 490/2024Dezidér Kováč
09.05.2024Zmluva v zmysle Autorského zákona20/2024SLOVGRAM17310598
09.05.2024Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluveč. 19/2024 DIng. Igor Kokavec – K.ING.37269305
09.05.2024Dodatok č. 2 k Zmluve o dieloč. 18/2024 DI.S.O.N. spol. s r.o.43779280
02.05.2024Zmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľ17/2024MASLEN s.r.o.36619370
17.04.2024Nájomná zmluva16/2024Družstvo AGRA Litava36037168
09.04.2024Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 051/02I02-29-V01/2024 – Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy v obci Litava15/2024Ministerstvo dopravy a výstavby SR30416094
26.03.2024Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci14/2024Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen30794536
26.03.2024Poistná zmluva13/2024Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group31595545
26.03.2024Zmluva o poskytnutí dotácie12/2024Dobrovoľná požiarna ochrana SR00177474
11.03.2024Dodatok k Zmluve o audítorskej činnosti11/2024 DIng. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor14418321
16.02.2024Mandátna zmluva10/2024Ing. Igor Kokavec – K.ING.37269305
16.02.2024Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 18/20239/2024 DI.S.O.N. spol. s r.o.43779280
14.02.2024Kúpna zmluva8/2024Miroslav Kováč
14.02.2024Dodatok k Zmluve č. SHZ07212015017/2024 DENVI – PAK, a.s.35858010
14.02.2024Hromadná licenčná zmluva6/2024SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným00178454
09.02.2024Darovacia zmluva5/2024Marius Pedersen a.s.34115901
06.02.2024Zmluva o nájme hrobového miestaNHM 583/2024Iveta Vorčáková
23.01.2024Zmluva o zorganizovaní školy v prírode na rok 20244/2024Detský Babylon42117615
23.01.2024Zmluva o nájme hrobového miestaNHM 582/2024Zdena Kováčová
16.01.2024Zmluva o nájme hrobového miestaNHM 581/2024Katarína Mozolová
16.01.2024Zmluva o nájme hrobového miestaNHM 580/2024Katarína Mozolová
15.01.2024Dodatok č. 3 k Zmluve o vykonaní komunálnych služieb3/2024 DAGRO Cerovčan, s.r.o.46723811
12.01.2024Zmluva o príspevku2/2024COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo00169021
11.01.2024Zmluva o poskytovaní služieb1/2024PROGRANT, s.r.o.51951380
Mohlo by Vás zaujímať:
HORE