E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Zoznam zmlúv obce Litava za rok 2018

ZverejnenéNázovČísloZmluvná stranaIČO
28.12.2018Zámenná zmluva29/2018Jozef Vician
28.12.2018Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb28/2018Slovak Telekom, a.s.35763469
19.12.2018Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS pre obec27/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen30794536
19.12.2018Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie26/2018Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group31595545
18.12.2018Dodatku č. 1 k Zmluve o dodávke služieb25/2018Družstvo AGRA Litava36037168
17.12.2018Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva24/2018TOPSET Solution s.r.o.46919805
30.11.2018Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu23/2018Ministerstvo vnútra SR00151866
10.10.2018Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie22/2018Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Litava
05.10.2018Zmluva o účinkovaní21/2018Domček – Centrum voľného času, Krupina37830783
01.10.2018Poistenie zodpovednosti za škodu ZŠ19/2018Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group31595545
01.10.2018Poistenie zodpovednosti za škodu MŠ20/2018Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group31595545
11.09.2018Zmluva o dielo18/2018D.M.V. s.r.o.46881140
10.09.2018Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb virtuálnej knižnice pre ZŠ17/2018KOMENSKY, s.r.o.43908977
03.09.2018Poistná zmluva pre úrazové poistenie16/2018Komunálna poisťovňa, a.s.31595545
23.07.2018Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie15/2018Banskobystrický samosprávny kraj37828100
18.07.2018Darovacia zmluva14/2018Wittur s.r.o.43921540
06.07.2018Zmluva o vykonávaní poradenskej činnosti13/2018Ing. Valter Repka51793440
06.07.2018Dodatok 2 k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných soc. Služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni12/2018Implementačná agentúra MPSVaR SR30854687
22.06.2018Zmluva o dielo „Zníženie energetickej náročnosti – Stavebné úpravy domu smútku v obci Litava“11/2018Ľubomír Dado34788905
16.06.2018Poskytnutie dotácie pre ŠK Litava na rok 201810/2018Športový klub Litava35653264
05.06.2018Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt „Úspešnejší v škole“9/2018Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR, MŠVVaŠ SR00164381
31.05.2018Dodatku č. 1 k zmluve o vykonávaní komunálnych služiebAGRO Cerovčan, s.r.o.46723811
11.05.2018Zmluva o dodávke - školské ovocie - pre ŠJ na šk.rok 2018/20198/2018Valman, s.r.o.44473761
11.05.2018Zmluva o audítorskej činnosti7/2018Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor14418321
05.05.2018Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku6/2018Slovenská inovačná a energetická agentúra00002801
23.03.2018Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov5/2018osobnyudaj.sk, s.r.o.50528041
21.03.2018Poskytnutie dotácie pre DHZO Litava na rok 20184/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR00177474
12.02.2018Zmluva o poskytovaní služieb - výroba, prevádzkovanie a administrácia webovej stránky obce3/2018r65 studio, s.r.o.46615776
30.01.2018Cenník za zneškodnenie komunálneho odpadu na rok 20182/2018Marius Pedersen, a.s.34115901
23.01.2018Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - mobil ZŠ1/2018Slovak Telekom, a.s.35763469
Mohlo by Vás zaujímať:
HORE