E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Zoznam zmlúv obce Litava za rok 2017

ZverejnenéNázovČísloZmluvná stranaIČO
07.12.2017Dodatok k zmluve č. V 598/08 – cenník služieb na rok 2018Cenník 2018 k DMarius Pedersen a.s.34115901
22.11.2017Reštart-Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce - opatrenie č. 217/33/054/114Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen30794536
16.11.2017Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu - DHZOOU-KA-OKR-2017/Ministerstvo vnútra SR00151866
24.10.2017Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - zmena ističov, Litava 754300076841Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.36442151
24.10.2017Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - zmena ističov, Litava 934300076839Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.36442151
05.10.2017Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (MŠ)Dodatok k zmluvSlovak Telekom, a.s.35763469
03.10.2017Poistenie zodpovednosti za škodu - Materská škola4439004870Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group31595545
03.10.2017Poistenie zodpovednosti za škodu - Základná škola4439004859Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group31595545
29.09.2017Kúpna zmluva - telefónny aparát OcÚ9916024360Slovak Telekom, a.s.35763469
29.09.2017Kúpna zmluva - telefónny aparát OcÚ9916024336Slovak Telekom, a.s.35763469
01.09.2017Úrazové poistenie členov DHZO Litava2802900734Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group31595545
29.08.2017Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - ZŠDodatok k zmluvSlovak Telekom, a.s.35763469
25.08.2017Dohoda o spolupráci medzi dotknutými mestami, obcami, organizáciami na spracovanie podkladov a implementáciu podmienok kvality v KCMestá, obce, organizácie
10.08.2017Zmluva o poskytovaní pomoci na úseku civilnej ochrany a integrovaného záchranného systémuOkresný úrad Banská Bystrica, Odbor krízového riadenia
22.06.2017Poskytnutie dotácie pre DHZO Litava na rok 2017147282Dobrovoľná požiarna ochrana SR00177474
22.06.2017Dodatok k zmluvám o poskytovaní verejných služieb - balík služiebDodatok k zmluvSlovak Telekom, a.s.35763469
03.06.2017Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na Litavský klobásový festival 2017689/2017/ODDFBanskobystrický samosprávny kraj37828100
27.05.2017Zmluva o kontrolnej činnosti detských ihrískEKOTEC, spol. s r.o.00687022
24.05.2017Zmluva o poskytovaní verejných služieb - aktivácia nového číslaSlovak Telekom, a.s.35763469
03.05.2017Zmluva na dodávku "Školské ovocie" na šk. rok 2017/2018Valman, s.r.o.44473761
28.04.2017Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej práce formou menších obecných služieb5190034683Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group31595545
11.04.2017Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebDodatok k zmluvSlovak Telekom, a.s.35763469
30.03.2017Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017Športový klub Litava35653264
07.02.2017Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme nebytových priestorovDodatok č. 1/20Spoločenstvo Božského Srdca Ježišovho
07.02.2017Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebDodatok k zmluvSlovak Telekom, a.s.35763469
07.02.2017Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebDodatok k zmluvSlovak Telekom, a.s.35763469
07.02.2017Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebDodatok k zmluvSlovak Telekom, a.s.35763469
03.02.2017Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebDodatok k zmluvSlovak Telekom, a.s.35763469
03.02.2017Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebDodatok k zmluvSlovak Telekom, a.s.35763469
12.01.2017Zmluva na prenájom priestorov Kultúrneho domu v LitavePolovnicke zdruzenie Senohrad
Mohlo by Vás zaujímať:
HORE