E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Žiadosti o dotáciu pre rok 2015

20160113-dotacie

Obec podala pre rok 2015 viac žiadostí o rôzne dotácie. V roku 2014 bola podaná žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond na malú ČOV v hodnote vyše 100.000,– €, do ktorej by sa mala napojiť splašková kanalizácia z kultúrneho domu, obecného úradu a základnej školy.
ČOV bola dokončená a skolaudovaná v decembri 2015.

V rámci individuálnych potrieb obci požiadala obec Ministerstvo financií o dotáciu vo výške 13. 500,– € na opravu kúrenia v materskej škole.

V roku 2015 sa ukončil projekt „Rekonštrukcia a modernizácia komunitného centra v obci Litava“.

HORE