E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

VZN č. 2/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Litava

HORE