Úradná tabuľa obce Litava

ZverejnenéOznam
15.08.2019Obec Litava zverejňuje zámer na zámenu pozemkov
16.05.2019Záverečný účet obce Litava za rok 2018
19.02.2019Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018
12.02.2019Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva na rok 2019
30.11.2018Rozpočet obce Litava na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021
26.11.2018Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Litava na I. polrok 2019
12.11.2018Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018
23.02.2018Obecné zastupiteľstvo
04.12.2017Zásady odmeňovania
01.12.2017Obecné zastupiteľstvo
03.06.2011Poslanci Obecného zastupiteľstva
23.03.2011Obecné zastupiteľstvo
28.02.2011Rokovací poriadokVytlačené z webovej stránky https://www.obeclitava.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.