Tlačivá na stiahnutie


Priložené dokumenty
NázovVeľkosť a typ
  Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR24 kB [pdf]
  Žiadosť o potvrdenie platnosti trvania osvedčenia SHR14 kB [pdf]
  Ohlásenie drobnej stavby85 kB [pdf]
  Žiadosť o vrátenie preplatku29 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby54 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie matričného dokladu30 kB [pdf]
  Žiadosť o určenie súpisného čísla25 kB [pdf]
  Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)90 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín27 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby12 kB [pdf]
  Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením26 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia32 kB [pdf]
  Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby25 kB [pdf]
  Žiadosť o povolenie rozkopania verejného priestranstva15 kB [pdf]
  Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení 24 kB [pdf]
  Záväzné vyhlásenie dozora16 kB [pdf]
  Ohlásenie zmeny v užívaní stavby21 kB [pdf]
  Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác25 kB [pdf]
  Návrh na vydanie územného rozhodnutia22 kB [pdf]
  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia29 kB [pdf]
Vytlačené z webovej stránky https://www.obeclitava.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.