E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Informácia o zapojení sa obce Litava do výziev na predkladanie projektov

20170630-20160426-projekty_2016

- Obec dostala ocenenie za rok 2016 vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja.

- V januári podaná žiadosť MF SR v rámci individuálnych potrieb obcí na opravu strechy na dome smútku .

- V marci – žiadosť o rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice – výmena strechy, okien, fasáda.

- V mesiaci apríl zapojenie sa do výzvy Rekonštrukcia MŠ-úspora energie a využitie OZE.

- V mesiacoch jún - júl zapojenie sa do výzvy Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v rámci projektu

- 25.8.2017 podaná žiadosť na výzvu "Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice" - výmena strechy, zateplenie, výmena okien, fasády.

HORE