Informácia o zapojení sa obce Litava do výziev na predkladanie projektov

20170630-20160426-projekty_2016

- V januári 2016 bola podaná žiadosť na finančné prostriedky z MF SR v rámci individuálnych potrieb obcí na zateplenie, výmenu okien a fasády na požiarnej zbrojnici

- Vo februári 2016 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu Rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na „Rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Litava“

- V marci 2016 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu Rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na „Rekonštrukcia materskej školy – úspora energie a využitie OZE v obci Litava“.


Ľubica Tuhárska
starosta obce
Vytlačené z webovej stránky https://www.obeclitava.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.