E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Návšteva Slovákov z partnerského mesta Békéscsaba

20180214-bekescsaba

V dňoch 8. až 10. decembra 2017 sme privítali v našej obci 45 Slovákov z partnerského mesta Békéscsaba, s ktorými máme dlhoročnú spoluprácu. V rámci 3-dňového pobytu mali nabitý program, ktorý im pripravila pani starostka obce. Navštívili mesto Krupina s odborným historickým výkladom o meste, ďalej drevený kostolík v Hronseku, Banskú Štiavnicu a Svätý Anton. Návštevu krajanov sme zakončili účasťou na svätej omši v nedeľu v rímsko-katolíckom kostole v Litave a spoločným dobrým obedom v kultúrnom dome.

Sme radi, že naši partneri boli veľmi spokojní a pozvali nás v lete 2018 k nim na oslavy okrúhleho výročia príchodu Slovákov do Békéscaby.

Priložené fotografie

HORE