E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva na rok 2019

HORE