E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

V súvislosti s voľbami prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
Vám oznamujeme elektronickú adresu
na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

e-mail: matrika@obeclitava.sk

Upozorňujeme, že volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb.

HORE