E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej a okrskovej volebnej komisie

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí konaných
dňa 10. novembra 2018
Vám oznamujeme elektronickú adresu
na doručenie oznámenia o delegovaní člena
a náhradníka do mestskej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

e-mail: starosta@obeclitava.sk

HORE